Υπόθεση έργου

#1: Τυπικές εφαρμογές για OMG

1

#2: Τυπικές εφαρμογές για MKQ

2

#3: Τυπικές εφαρμογές για 5G Small Cell και 5G CPE

3

#4: Τυπικές εφαρμογές για το ZigBee Gateway

4

#5: Τυπικές εφαρμογές του CM VPN για σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας

5

Λέξεις-κλειδιά: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Αποστολή συναγερμού

#6: Τυπικές εφαρμογές του προγράμματος-πελάτη Wi-Fi για ρομπότ/όχημα

6

Λέξεις-κλειδιά: AGV, Robot Arm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi bridge

#7: Τυπικές εφαρμογές για αναλυτή σήματος 5G

7

Λέξεις-κλειδιά: 5G, Αναλυτής σήματος, Ερώτημα σταθμού βάσης, Κλείδωμα δικτύου, αποκωδικοποίηση σηματοδότησης